7 | ו רו באילת 21.40 ש"ח

מאי 1999 וי

לגיליון זה מצורף מירוץ המכוניות המלא, דסשחד5, על גני 0-0

הירחון למשחקים: משחקי מחעוב, משחקי מלוויזיה, משחקי תפקירים ועוד...

' . 4 2- ךז" .. | "

|

ב 0 7

] ו \ | | ן מ | ו . % . | : / ו +] ' ' 4 / | - %- א = | - 1 | | | ! *. , / | ן | : יר | 0 . . . | \ > "| . - . 1 . . . | ,., , י 4- .= | / / / | / ה ₪3 | | ו | | בש %. 1 יְ / ו | 1 /, | / 4 י -- 71 , 0

ו אסטרטגיה בתלת ממד - 2 וזד/ו\

מ

אקשן בלכידות תנועה - 2 ,וז\ דאחפזפחו

טירוף ברשת - 88 \\ו 81 ב ב | |

זאוו זפ =')אסץ הדות ועוד ועוד... וו 3 7 0 7

2 אז בסדר. יש תקופות יותר מוצפות. = ופחות מוצפות בעולם המשחקים, אבל החודש הזה ניצב במקום לא ברור בחלוקה הגסה הזו. מצד אחד,

/ יצאו בו כמה כותרים מכובדים ביותר ביניהם []ן 1.085 תס 5סאא.1 ו- ]ו] 116א 6 [1ו0)!וא זכ 15 יי | ועומד לצאת בו המשחק / ג ול ו ן | -- ] 1 | אפ אגזתטטוד כך שאין לנו מה : = להתלונן. אבל מצד שני, קשה . . 4 להשוות את התקופה הזו לטירוף . . ב" | , 4 | - : | [קופו ומו חדשות מעבר לאוקיינוס. > | שהולך כאן בתקופת חג -המ לד 1% | = | של ובימי החורף (לא שהיה לנו אחד 7 ו הוראות הפעלה = , | 474 כה) המוטרפים שלנו מול הצגים. = = / / | | כך שבעצם, מו קופה פושרת = 6ע: חקי מצולמת י , 8 כך שבעצם, מדובר בתקופה 2 שב "אע תם. עהופדה . | יחסית עם כמה משחקים - ] -)ק: מצעטד המשחכ 2 0 4 נא מצד המשחקי - 0 + = מצד שלישי, רבים רואים דווקא את / 5 ןק לוכו זז -.. סודות דה התמיכה . ו 4. | ו 17 התקופה ! הזו כאחד החלקים 2 עמ 16 / | 2 4 4 המכריעים של התעשייה, דווקא *"ץ | ן - . . :ן. ‏ 2 . :0% , | מס קווסט: 5 01.08% אס ו 77 יו משום שיש בה את הזמן לעכל 4% ! כ פימולמור. מסאסט א וט א ; .- 20 כל הדברים הנפלאים שיצאו במשך 7 . - 72 / : : 7 = השנה ויותר מכל משום שבמרכז ג החהית , . | / . - בג 0 8 7 '. 9 =--------== = התקופה ניצבת תערוכת 88, מעין > = 14 םס אסטרטגיה: 2 דוו - ' = 25 אולימפיאדה אדירה של כל משחקי | | 2 2 | 4 + ק עב שפצ 4 המחשב שיכולנו לדמיין וכל = '/ ו -- י' ו | ו . | . \ . | 1 0 ומרת ספייש, קומפי , . ו ו 44 שהכרנו ושחשבנו שאנו כ 555א2 א 0868055ד0א| מו( > 00 קוסט: אססוא פא עס מפופ אאא 5 37 מכיים. התערוכה הח - -" שש חן ', | ו * 7 | ה מצפה התעשייה כולה, במיוחד משום ‏ | . | . ! %. ףדר ר' "4 -4+ משולהנו של דיר ו בי > -- | ---=* | שהיא מסקרת היטב את מה שקרה | -2--0% 1 , /4\ / [ פס אקשן: 2 זט דאטסופטא. : 3/0/0000 אבל גם נותנת לנו להציץ אל ' יי 9% | | | | \ 8 שיב ש - התוכניות הגדולות שיבואו עלינו כ : טות : | | / / ו 7 נטרנט: 2 א נטרנט "4 2 ו יש 4 5 לטובה. ". 7 -' . | / : 7 . / ה 2 י"ש . | 8 ינטרנט: 1 חמת הכוכ ביס . הרה ה 36 באופן אישי, נדמה לי שפרט : י . / 4 / | | . אינטרנט: סדנת אפ + שאלה לעניין .> - = ב להמשכים של כמה סדרות, נראף. | . ע ץש - < שני אלמנטים בולטים שיחזרו על = > 1 פס אסטרמניה: ו ואס "2 499 עצמם - האחד הוא בהצלחות יּ ו 0 אקשןן א אס 'אס0או.וא 4 הגרפיות שיביאו לנו האצות תלת | 4 ' ְ 7 שיו ממד מעניינות והחדרה מרובה יותר. , סש ה רפתקה : 8 %- 6 17 ",78 --000-17ב. 4 של לכידות תנועה לכל הכותרים, . \ 2 מירו; צים: מאום הפקטפ ו | . "7 ". 2 46 + והאלמנט השנר הוא שנראה דגש - - . | 5 ץק אדיר על סביבות משחק ברשת. כך % / 62 אקשן אג1ו504א --‏ | רה ג למשל, אנו עדים לפרק ה-4/ אא \ . אסוזג דצו - | 48 סדרת אג011, פרק הטורניר של \ / גן'/ 0 , 4 , 6 | וי | ג ה הפקות המיוחדות לרשת > ד 0 ו ₪, חִ 7 | 1 ו ו . ל 0. לוח . 9 0 . | > | 2 0 כמו 59 א88101!א ובעצם שימוש 1 . 0 ז // : : [ ] 11 ז | + יפ כ | עמ 32 משחקים באמצע הדרך ב , : כ | בערוץ הזה כדי לק יים את התעשייה. | | 0 5 | | | | << 4 %. / % ". ! = ק 0 "= = - ד 77 שק ההק ב הור ו ו ו אחרי הכל, אם אתה לא שם אתה לא 1 | עורך ראשי: קובי סיט * עורך 6: דויד זילברשטיין * עורך משחקים: ערן פולוסצקי * עריכה לשונית: קיים,י = | ,/' 5 זוהרה זולברג * מחלקת מנויים: מיכל מצליח * צלם: יהודה נגטיב + המשתתפים: ד"ר 12או, קובי קוכי 60 הה א ות 1 ו שר וט 6 ושח" | | | סיט, דוד זילברשטיין, גיל שנביירג, דוד אידלס, רועי ג'נינגם, ערן בן-סער, אבי סבג; פול נריה; טלי ה ו ותמו ]1 ו

| פרידמן, מיכאל לוגסי, אור פלג, פול נריה, בן כספי, שי אבני, ענת סבט, עמית חסון-אלוני, רועל | תשובות ל קוראים. זילברברג, ענת סבט, מיכאל לוגסי וערן פולוסוצקי. * עיצוב גרפי, סדר, עימוד, סריקות והפרדות | | | ומנויים בין השעות > | וק 0% = | | 16:00-13:00 בלבד. \ צבעים ממוחשבים: אריקה שפיגל, מיקסם סכנולוגיות * דפוס: אומני אופסט בע"מ * מו"ל: 12 2 עו , | | ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברקי | מיקוד: 51114 טל: 4 פסקס: 9-4 | |

6019 %:אהוקא: זס |

השיג ברשת חויות:באג סעזו |בחנויות המחשבים המובחרות

|- הרה ו ימ מ -== ן 7 > רב == = חח 7 = ה

הש 7 = השמ הננ ב 7

יוות בנוט'פי

שש ב == דרה שר רה אמש -

. - = = שר 1

2 -

חש זפה ווקסס הםפאסוק

נגני תקליטורים אישיים יש בשפע ולכן הם חייבים להיות מיוחדים מאוד כדי להימכר - המשמעות של זה היא איכות צליל פנטסטית, חיי סוללה ארוכים במיוחד, כמויות גדולות של זיכרון נגד זעזועים

או מראה מוטרף.

ובכן, | למרות שאנו בטוחים ץטז9הוהוקסט.1 זסשחטו היא בין הטובות שיש, הדבר הבאמת מיוחד במכשיר הזה הוא העיצוב אותו החברה מנסה בגימיק - הוא שקוף ותוכלו לראות את העניינים האלקטרונים של פנים המכשיר ואת מכסה הנגן מקושט בספירלות שזזות תוך כדי

הפצלה.

משטח עכבר פרסי

מתברר שאפילו בתחום עיצוב משטחי עכבר אין

גבול לדמיון, שימו לב - מבית אש6ע83 שזופטקו: ד

יצא לשוק שטיח לעכבר, ולא, אנחנו לא צוחקים, מדובר בשטיח ארוג בעבודת יד עם פרנזים.

זה מאור מכובד אם הייתם לואי ה-16, אבל בפועל תזוזות העכבר אטיות ולא חלקות.

בכל אופן, המחיר 0 כמו הרעיון והוא כשמונים ש"ה.

הקול | של

הסזה וגא הוהסזפ

איך תרגישו אם בפעם הבאה שקשישה חביבה תשאל אתכם מה השעה, תוכלו לתת מירע גם על הטמפרטורה

וגם על הכיוון בו האדם עומד ביחס לצפון המגנטי? שעון ה-זסוהעוטג וחחטופ מציע לכם את כל הפעולות הללו במחיר של (700 ש"ח בלבד, ואל תשאלו אותנו בשביל מה צריך

) . ' -₪ י --

-

%-

- . / חי / . קיר . / ! - - 4 ה - | '..

0 ה5ק6 קה

זהו סורק מסמכים בגודל כיס ששולה את החומר למחשב | |; האישי שלכם או למדפסת, והוא בעצם תוכנן למומחים |

שמסתובבים הרבה בדרכים וצריכים להתעסק באופן אלקטרוני עם מסמכי נייר.

בצד המכשיר ישנם עשרה כפתורים שנותנים גישה לכל האפשרויות של המכשיר ומהמסך תוכלו לראות את מה

שסרקתם. בנוסף, מכילה המערכת זיכרון של 4%10 וזה | %%9

מספיק לסריקה של כחמישים פריטים. כ" ו ו

המכשיר את קטעי הנייר ממנו

יי ו ב

בשחור ולבן בלי סקלה של

שי יר ו ל

היכולת המדהימה של

שיגור החומר למחשב

האישי או למדפסת, או

שליחתו כְּדואר אלקטרוני

או פקס מחפה על הכל.

5 |[ א0צ0₪70 אומנם חופשות הסקי כבר מאחורינו ורעידות אדמה רחוקות, אבל בכל זאת עונת "קרי שי ו ד כ 4-ו ו במכשיר הזה. ברגעי מצוקה תוכלו להפעיל את ה- פשססם"] 1=] אסטסוו) שגודלו כגודל כים, והוא רדיו | טרנסמיטור עם 4 טווח של 80 מטר 4 ותדירות בין לאומית של - ?]4576 שתזעיק כוחות חירום למיקום המדויק שלכם.

ספה א הווח הו 0 600 = אה ד

וה מוצר משהו משהו, וכרגיל מיקרוסופט הם אלה שחשבו על זה ראשונים.

מדובר במכשיר שאפשר לתכנן אותו כך שישלוט בעוד 5 מכשירים וזה הקץ לכל אוסף השלטים שמתרוצצים ית אתם רוצים להפעיל בוחרים על ידי לחיצה על המסך והפעולה מתבצעת בקלות ובמהירות.

עכשיו תוכלו לקבל גם שליטה על נגן התקליטורים, מכשירי ה- כ והטלוויזיה, אבל תצטרכןו סבלנות כי תכנות השלט הוא מסורבל ויכול לקחת שעות.

מיקי מאוס

היה ברור שמתישהו למיקי החמוד יהיו עוד שימושים חוץ מבובות, חולצות, כובעים ומדבקות. הפעם מיקי הוא באמת עכבר, עכבר מחשב, כאשר האוזניים משמשות ככפתורים.

הוא די יפה, רק חבל שאחרי ניסיון גילינו שהוא מאוד לא נוח - האוזניים יותר מדיי רגישות למגע וקשה להגיע מ ו( 1 ="

"2 4 די

/]

חדשות מעבר

ב 3 | ף)|בן:

לאלו שנוסעים הרבה לחו"ל ומשתגעים מלכוון פעם אחר פעם את השעון בדרך הלוך ובדרך חזור נמצא הפתרון, והמזל הוא שמי שחשב עליו הוא חברת הטוגּש5 כי זה אומר שהשעון הוא גם יפה. מדובר בסדרת שעוני יד חכמי שנקראת .)₪69 ויש לה אמצעים חדישים למדידת זמן גלובלי לפי שיטת ה- טווו"ד 163 [ו36. המחיר, אגב החל מ-350 ש"ח.

)

"₪ . - ב , . 4 "של . ' . - . :

ואולי גם כאן

, , | ₪4 | - | ' י, | + 4 >+ 1 7 ( מ / ", . ג . 4 % / 2 ו

רדיו = של ומפהטס

לכתוב על רדיו נראה קצת מעולם ימי הביניים, אבל מדובר במתקן שבעצם צופן = ו מ ו

וי יי לד שי ו צורתו מזכירה חללית ולמרות הגודל, ד רל בצבעים נוספים של כחול, כסף, מגוי נוי == מ תי

א ו קרי

פַחוחז610 ]0

התיקים | של המחשבים הנישאים אינם שימושיים כל כך - הם נראים משעממים, הם כבדים ולא מי יודע מה תורמים ליציבה נכונה, אבל תיק זה נראה טוב ובאופן יוצא דופן הוא גם פרקטי ושומר על הגב ב בי | די בתוכו,

בכל מקרה, העניין הוא המחיר היקר והלא מוצדק בשבתמורתו תוכלו לשכור לבוש ו

2

קוע[ אא 5 תוכנן לפעול בסביבת ₪005-15א, אך הוא יכול לפעול גם בחלון 005 תחת מערכת ההפעלה פאוסשחו'\\. יודגש כי איננו יכולים להבטיח שהמשחק יפעל ללא תקלות תחת פאוסמחו/' - להפעלה הטובה ביותר אנו ממליצים להפעיל את המשחק במצב 5

אם אתה נמצא כבר ב- פאיס0חוו\ עליך לצאת ל-₪005 או תחת מערכת ההפעלה 95 >אוס6חו'\\, בחר באפשרות "כיבוי", ולאחר מכן באפשרות "להפעיל מחדש את המחשב במצב 15-05"

אם אתה מפעיל מחשב בו מותקנת מערכת ההפעלה 95 >'אסמוו\, ניתן גם להקיש על המקש 8:] כאשר מופיעה על המסך ההודעה "95 פאטס4חו0\ קתו]זג)5", ולבחור באפשרות "צ.]א) [קואכואץ וזה [א]א):)".

םא םא 51 יפעל מהתקליטור בלבד. אנא ודא שתקליטור המשחק נמצא בכונן במהלך כל זמן המשחק. בסימן ההנחיה של ₪05 הקש :₪ (כאשר האות ₪20 מייצגת את אות כונן התקליטורים שברשותך). לאחר מכן, הקש ,1%5111 ועקוב אחר הוראות ההתקנה שמופיעות על גבי המסך.

זו ו

בפעם הראשונה שתפעיל את 078 א = ה ד5, םמ זא ינסה להגדיר את כרטיס המסך שלך באופן אוטומטי. אנא עקוב אחר ההוראות המופיעות על גבי המסך,

מם זא עלול שלא לזהות כראוי מספר כרטיסים כתוצאה מחוסר תאימות, מה שעלול לשבש את הפעלת המשחק. אם אתה נתקל בבעיה של אתחול ה-₪₪/]א!), נסה להפעיל את הקובץ מאם. :)ו הנמצא בספריית המשחק עם האפשריות המתאימות לכרטיסך. כדי לעשות זאת, מחק את קובצי ההתקנים הקודמים לפני הרצת מאם.0]?א60/י",. כאשר אתה נמצא בספריית המשחק עליך להקיש 347כ.סז]תאססצש מס ו- צחכ ממ?צזצאז .[טפ.

ניתן גם להקיש ?\ 10זא0כ)-)/[1 כדי לקבל את רשימת האפשרויות השונות ואם מחקת בטעות את הקובץ 5אם. 0 11/60 תוכל להעתיקו מתקליטור המשחק. לאחר שאיתחלת את הכרטיס כראוי, חזור לספריית המשחק והפעל אותו פעם נוספת.

9 כ 0 ו

אם אתה נמצא ב-פאוסנתואי, צא לסביבת 2005 באחת הדרכים שתיארנו. במצב 005ם, היכנס לספריית המשחק (ברירת המחדל היא 0), והקש 008 \/ 56.

2 2|- מגש?סז

םא 5107 הוא משחק מירוצים מהיר, המאפשר לקבל את מלוא ההנאה מהמשחק בעזרת 0צ10[. ניתן לשחק בעזרת המקלדת במשחק של עד שני שחקנים וניתן לשנות את הגדרות המקשים הקבועות של המקלדת בתפריט אפשרויות המשחק (ההגדרות יישמרו עם שמירת המשחק).

המשחק תומך ב-ק4 1111717 ?]₪ של 0815 - אם יש ברשותך אחד כזה, אנא התקן אותו לפני הפעלת המשחק. 3017)

?)ה ז=-

הוראות התק!ה והפ?ופה

הזש

יאפשר למספר מרבי של ארבעה שחקנים להתחרות אלה באלה. המשחק ינסה לאתר ולכייל באופן אוטומטי 4125 102 המחוברים למחשב. ניתן לכייל אותם מחדש על ידי לחיצה על כפתור ההאצה, ולבחור את ה- כ /1)02, המחובר במסך בחירת השחקן.

וו(0י 90/09

4 עצירת המשחק והמשכו (041!5₪). 8 מצבי א\.

+ ו - שינוי גודל חלון המשחק.

9

פעולה; מקשים לשחקן !1 וברירת מחדל); מקשים לשחקן 2 (ברירת המחדל)

האצה; %]; אכן8יו;

טורבו; כ]; 15611

התקפה חזיתית; %: 4ח=

התקפה צדדית; 1); שוח

אגרוף לימין; 02+8; זסוחם + שיכפק אגרוף לשמאל; %+2]; הוספח1 + אוכ קפ קפיצה; (); ]7 8

עצירה//נסיעה לאחור; \; ץ 2

שמאלה; אטס.1 פכהה6); | -->- 4

ימינה; ג -+-- 6

חסימה; 9+12+62; זסוח%614+5ח1-+אוכ טק

?אי 230

שמאלה/ ימינה: מעבר בין נהגים.

למעלה/למטה: מחליף בין פניו של הנהג למידע עליו. [] או כפתור ההאצה: בחר נהג וצא ממסך זה,

0: חזור לאחור.

שים לב שמספר שחקנים יכולים לבחור באותה מכונית!

2 וס

שמאלה/ ימינה: שנה סדרה.

למעלה/ למטה: בחר מסלול סדרה נבחרת. זשזת: בחר.

%0: חזור לאחור.

200) 3

מחשב 2/66 48612 (מומלץ פנטיום)

6.0 12005 - תואם >שסשחו

0 זיכרון 1\\\ 4

כונן תקליטורים (02%1א-62) במהירות כפולה ומעלה

כרטיס קול 1.5758 500% או תואם

כרטיס מסך. 3ג)\, 256 צבעים (מומלץ פנטיום לרזולוציה של (640(484)

5 ] מקום פנוי בכונן הקשיח

תומך ב- 105110665 , קוא 15 א ו- קה ד זיד זוא

ח קיר

| | | | | . ו / = = == 9 ...= ...= ו 8 וו

-- 4

ב-.% / 2= 21 -.₪ /1%--

. 4 %

הפעם מדובר במירוץ אופנוענים חדש מבית = שמכניס אותנו לאחד הטורנירים החשובים של עולם האופנועים, =אוםה=ק \5. יש כאן הרבה אדרנלין, קצב טוב של רכיבה ועושר רב בכל הנוגע לכמות מסלולים, רוכבים ואופנוענים שאפשר לבחור, אבל יותר מכל יש כאן חדות גרפית בלתי רגילה ותמיכה בהאצות התלת ממדיות השונות.

לא נעים להיות אחרונים.

]] : - - בא | אד דחי יד ו 7

% / 5% - 9 (- 1 : 0 יוו . 4 %

ד

| / 1 . ו | - 7 | הכן אופנועך לחורף. ו | + ו |

0

| אטעחת | - , | 10 | | מביטים בדגמים. בוחרים מסלול. היכון... מבט לאחור. איפה אנחנו ואיפה האופנוע.

היה

זה היה צפוי עבור מי שעקב אחר תחום

המשחקים, כי בעצם כל התעשייה ציפתה

לסיפור הזה - 481 א ).8 1.11 עשה

את זה בענק וכבש את המקום הראשון של הדירוג העולמי.

במקום השני והנכבר, נמצא הפעם לא אחר ממשחק האסטרטגיה 3 6וג]א 6 זהוסחא חס פמסאמו שטיפט מהמקום ה-10 אל הסגנות, כשאת מדליית הארד מקבל הפעם 8'א(זס, 8/1 שנדחק באכזריות מהפסגה, |

את מחיר הכניסות האלה ממשיך לשלם גם

0 = השש = מ הנבי

שם החברה ‏ -

5זח 6ואסה = |=

= שם המשחהק --

צבוי...

.]1-1 111 הנפלא שמוצא את עצמו במקום ה-4 של הדירוג ולא מצליח לבלום את הנפילות הקטנות. מגמה דומה נרשמת למשחקים לא פחות מצוינים וכך למשל, צונחים אט אט 2 600 עד םג סז ח, 2 11017 ו-6 גוא 6 דת טוא שמתחילים למצות את עצמם בעשירייה הראשונה.

אבל לא הכל שחור, וכך למשל אנו מוצאים את להיט האסטרטגיה א)ודה. המוצאזוה .1 דכוז מטפט שני שלבים אל המקום ה-10 לאחר צגיחה בת שלושה שלבים בחורש הקודם. הצלחה לא פחות מרשימה נרשמה הפעם. ל-1 ₪א1וכ) שלאחר ירידה בואב מהמקום ה-11 ל-18 מצליח להתרומם 5 שלבים אל

מספר

והטג ד הווה וה

סס3ּ 3 10 8 דהסווה וס פמסחפה

ץג וקחש דויו חר

0 27| ום

6.0.0 וחסשצא ששו 0-0

5

ץצ |קח= דאו

ו

וה

5זחה 6ווזסח זסם= |₪ ואסופו/יודא

כזחה אס ום הס אסופוצודסה זה |

5

=וב! ום

5 מו

המקום ה-13. ]1 5 \) גם הוא לא מבייש את הפידמה ומטפס שני שלבים אל המקום ה-15 לאחר ירידה בת חמישה שלבים בפעם הקודמת.

אבל מה, החיים זה לא פיקניק והנה צונח ה-312-5000708 המשובח .1 אצ], והוא ממשיך לנחות בקצב של שני שלבים בחודש והפעם מהמקום ה-9 אל ה-11. באותה מידה לא קל לקווסט המעולה סטוה סאג שממשיך לרדת והפעם, אל המקום ה-17 של הדירוג.

עוד גקודה בולטת במצעד, היא שלמדות ההצלחה בקופות, 3000 1077א51 לא נקלט בהתלהבות בדירונ העולמי, אך אט אט הוא מגיח מאחור ונכנס למקום ה-18 של 20 הגדולים, בנוסף, יש לציין ש-2 4דצ]₪ ממשיך לדשדש במקומות המסוכנים של המצעד ואת הדירוג | סוגר | הפעם פרק ההרחבה | של ןקות ]0 מכוג, הלא הוא מואסא זס ₪18

המודתים: אד 3 5 5:1 מהמקום ה-19 אל ה-21.

| הכתובת לדירוג:

פחסוזסטסז?] סוס 5 והּהזו5 אוב וההּטזטווסר ה 3032 5ההב סורווס החד | וח. וו548א סןסן לגולשי אוטוסטרדת המידע: 60 דוה הסטהסצו. וארי :ווח

--- ו -7 7 --=<ששששששמממחחץששמטמשממטמחמממממחאחעע

דירוג קודם

דירוג נוכחי

2 \ | המו" == שי

| : ן

| | |

2

| ו י יו 5 יי ₪ש== = תי 1 י/ י | ו ו | | מש | = =- =

|

- = =

ומנ הש | 5 | | 4 | =

|

כ

סט

ש ו

8-ו"ג: 'ז) 0

- - - ב-₪ 4% חי 4 \ ו

.

\\\ \

הר ווה והבאג שרו

4 /

. רכשו ג'ל'ו| ?וו באחח ו'ות באב סטור ונובלו הנחה של 0 שח על רכישח 0וושו או 2 דצו

5 סניפים (או-טו-טו עוד נוספים), בכל פינה באר), הופכים ך -.. - טור ותהבצג ב7דזדררההררורררר-- ו : 0 . ה הבא את המודעה לאחד מסניפי באג סטור ותערלי. :3 סח הלו וה

את רשת באג סטור לרשת המובילה בישראל למחשבים, - 6 ל

וכנה, משחקים ומולטימדיה. באג סטורמובילים בשירות, | ל 2 אדוו

במבחרובאיכות המוצרים, במחירים האטרקטיביים, באחריות 0 ה 1 ה ןה

= == <> חח *. א - .= --- = . שש

| % הנחה בקניית ספר או משחק מחשב שלישי : ובאמינות. היום מגיע לך יותר, מגיע לך באג! | |

אזור המרכז בני-ברק: היפו, דיז'יין סנטר טל' 03-6160140. בר איל|: אוניברסיטת בר איל| בתוך ספרי טל' 03-5354598. בת ים: קניון בת ים טל' 03-5535268. ירושלים: רח' הילל 6 טל' 01-6250254. אק באונ'ברסיטה העברית טל' 02-5882164. ראשל"צ: מרכז רוטשילד טל' 03-9500795. קניון הזהב טל' 03-9617659. ת"א: דיזנגוף 101 בתוך סטימצקי טל' 3-5225288. דיזינגוף סנטר טל' ו03-518828. ז אונ'ברסיטת ת"א טל' 03-6430470. רמת אביב קניון אביב טל' 8וב03-6437. רחובות: קניון רחובות טל' 08-9456433. אזור הדרום אילת: קניון מול הים טל' 07-6340553. אשדוד: קניון אשדוד רוב 0 08-8569879, באר שבע: קניון הנגב סיפרי טל' 07-6286653. היפו, ב"ש מרכז ביג 07-6287420. אזור השרון הרצליה: בית מרכזים 2001 א.ח. הרצליה פיתוח טל' 09-9585457. "באג עודפים" הרו רות 2 "מרכז צמרות" טל' 09-9587269. כפר סבא: קניון הצומת טל' 09-7422714. בתביה: קניון השרון טל' 09-8842963. רעננה: רח' אחוזה 93 טל' 09-7410221. אזור הצפון חדרה: קניון לב ח טד' 06-6341430. ח'פה: אוניברסיטת חיפה חנות גרניט טל' 04-8261906. קניון חיפה, דרך פרויד, מבואות חיפה טל' 04-8500583. קרית ביאליק: קניון הקריון טל' 8741692

כל הטיפים שמוצגים כאן דורשים אימון ולפני שתתחילו, אני ממליץ להוריד את מהירות המשחק ולשחק נגד יריבים חלשים עד שתשלטו במהלכים השונים כמו שצריך, ורק אז תגבירו את מהירות המשחק ותנסו יריבים חזקים יותר. נוסף על כך, אמנם אפשר

שג'ויסטיק כמו ה-המכאוש

ג'יסטיקים נוספים).

* אם אתה רק מתחיל ללמוד את המשחק, בהר במהירות רגילה. או אטית מעט כדי לתרגל מסירות, הגנה נכונה ומהלכים מיוחדים,

+ ככל ששחקן שלך מחזיק בכדור זמן רב *ותר, כך גדלים הסיכויים שההגנה תסגור עליו ותחטוף את הכדור. המפתח לניצחון הוא

משחק קבוצתי ומסירות,

* אל תילחץ ותלחץ סתם על כפתורים (למרות שבמשחקי כדורגל ישנים היה אפשר לנצח כך משחקים),

וי יו

-

-

סופ של 6 יר הוא ג'ויסטיק מצוין בפני עצמו (דיגיטלי, זול וחסית, עם 8 כפתורים ואפשרות לחיבור

9 גו הוא לא סתם עגן הממוחשב הטוב ביותהופיום (לפו שלא רק אנ אוהג אלא לטיפים ב קוו מכיוון שדפפ זו 1 הח אלינו!), החלטנו לה דישו

- מופף |

ג'ויסטיק עַם 8 כפתורים, שים לב שרוב המהלכים המיוחדים מבוצעים על ידי החוקת = שו יד הי בי הי התחתונים בחלק העליון של הג'ויסטיק!). אם אתה לא 5 עבור למצב האימון ותתחיל להתאמן!

* כאשר אתה נמצא בקרבת שער היריב, והשחקן שלך לא מצטיין בבעיטות לשער (לכל שחקן היתרונות שלו), מסור מסירה גבוהה, והכנס את הכדור בעזרת שחקן שיש לו מושג (כל חלוץ מוכשר יתאים).

* אם בזמן שאתה מתקיף, אתה מרגיש לחוץ מד? ויש יותר מדיי הגנה, אתה יכול להעביר את הכדור חזרה למרכז המגרש, כדי לא לאבד את הכדור ולתכנן מחדש את ההתקפה. * שים לב לשחקני מפתח של הקבוצה היריבה וודא שהם נשמרים כמו שצריך.

* נסה לחדור דרך המרכז או האגפים ונַסה לאתר איפה המגנים חלשים יותר.

* אם הקבוצה היריבה נמצאת בקרבת השער שלך, השתמש בחסימה הרגילה ולא בגלישה, מכיוון שגלישה עלולה להביא לבעיטות יי ו ל ה ריר וריו

* כאשר אתה עובר את ההגנה ואתה נמצא במצב של אחד על אחד עם השוער, רוב הסיכויים שהוא יזנק לכיוונך. הקפץ את הכדור מעליו, וגלגל אותו אל תוך השער.

* אתה יכול להשתמש במהלכים מסוימים כדי לעבור את המגנים, כל מהלך התקפה מתאים למהלך הגנה, כך שהקפצת הכדור לא יעילה בי יי

* לפעמים אתה לא חייב לעבור את כל

המגנים כדי להבקיע, ואפשר להבקיע גם ממרחק. שים לב שהשחקן שלך בועט טוב ונסה לסובב את הכדור בזמן הבעיטה.

* בזמן הפסקת המחצית השחקנים מחלימים

ושיקה וחד

/ ממוחשב, אלא משחק הכדורגל 4 לפחות). "למרבה ו מתברר | | של יר ו ב שהקטנטונת (רביבו - חזור -- הזה.

.

מהעייפות שתקפה אותם. זכור ואת וודא | שהמגנים והחלוצים ו ו :

* אם אתה מעוניין שהשחקנים שלך יחליקן יותר. כדי לחטוף את הכדור, הגבר " שלהם, אך היזהר %

בי ב למ כ תשח 4 כב 7 זמן | ארוכים).

. 1 - - = | -- ט | | - 5 1 זו %

טקטיקות שונות כדי 4 את ההגנה ש --

<מיעין ג כדי לבלבל ממה שיותר את היריב, * אם עומדים לתקל אותך, אתה יכול לתת פס קטן לכיוון הריצה שלך. כך, אם שחקן הקבוצה היריבה יחליק, הוא יכול לקבל אדום, ב לעבור אותו,

כ בד סה ד

. ב

!\ י | ,, קוא "

נץ מוסיקה

5 רי=

או אאא יצא 11 עתה, ל | וסנ לגיה החלטנו לפרסם 1 | . המקורי של חברת ל את האותיות \/\/ 3 ג 3

]שקבל תת - מקלע, בננה - בי ב

6 2 0 יותר שו

7 --- רימו וו == -אאאשרר--- 7 = םקו - שר" == משאף א" 1-..

= ה - = ---7% שה

| נעו דרי הרננליכשר. |

ו |

3 הפפוגה פווסד

ם שער 9 יר ] במשחק הקשה והארוך

> ולאה לו ו 8 שלנו,

* הסתובב שלוש פעמים,

ו קפוץ קדימה.

כדי לקבל את כל כלי הנשק:

* שלוף את האקדחים או הדלק זיקוק. 7

* עכשיו צעד אחד לפנים (מה קורה פה, זה

ריקוד או צ'יט?),

* התכופף ועמוד (אפילו תרגיל הבגרות של חברה שלי היה יותר פשוט),

* הסתובב שלוש פעמים.

* קפוץ אחורה.

זא |

הבאים:

0 6 המשימות, הקלד את הו ידואג ו 1 1 המשימותג:

">

אסהפהטס5 פט6סח

בחר באפשרות 6017118025 המשחק ובחר באפשרות ,0/8/41 הקלד את הקודים לאזור הריק לידו םי וו- ה אדא" 5 - רשימת תודות בסגנון ב זז ] - מפעיל את אפשרות ה- 408 ממ 0005 בג'ויסטיק שלך. - משנה את השליטה של ה- אי)\א 08 =י)אכ=. 6 מ ו > 0 60 כ 4 |( יי מ מל לכ יי קטעי המעבר על ידי בחירת האפשרות "פז/ סא הזד 7" בתפריט התוצאות. 0 -- מאפשר לך להקשיב למושיקה על ידי בהירת האפשוות זז וז דחמ אכ" בתפריט התוצאות, וג הבוו שי יו ירי ץז סד - אתה מקבל את כל

התוספות. כסאידאתמואטא - כלי ה הק המשניים עו יי

א אזזז - כלי הנשק המשניים מוסתרים, 6 וי ה ו ית

האימפריה שמופיעות ברדאר,

ן'\וג וי וו בב ןו היכנס/ אל תפריט האפשרויות והקלד את הקודים.: אם הם לא עובדים, ודא שהקלדת את הרווחים. <שס.. להתחרות כל מירוצי הגביע. ו מצב היפוך מסלולים, :> צמא מחמך מא ]; - מאפשר לך להשתמש בכל המכוניות והמפלולים.

5 שד :0 חהעש

כדי להכניס את הקודים הבאים, עליך ל? במשחק ולהסתכל במפת הקרב.

מאפשר לך

המחקר. (100ן:)ז\א --

|

160 - מראה את כל אפשרויות - , "87

הורג את כל החבר'ה \

רויכה

ממאדים (במפת,; | :ץורי | 31 |: ב | 5א\ ואט האנושיים ובמ 2 6ו1 א הוא 4 מצוין ואולי כדאי

דומאו וטסצ ל - 100%.

להקדיש לו ו לחץ על המקש כדי להכניס את הקודים | ולפני כל אחד מהקודים יש להקליד את ב ג רל - , יש לרשום וד זה |[אמדן אז 5

(= 0558 לחץ בעזרת כפתור ימין בעכו = י"] ולאחר מכן לחץ על המקשים המת₪ לקבל את הבונוס: 65 - מוסיף לך כסף.

% כדי לקבל בריאות מלאה). וד ]המת ואמ -

\+)| - מעלה אותך בדרגה במשחק. בריאות מלאה.

ו = תואה החד ]והמ ואמזו - יי נריאות חלקית.

הבאר, .1 זא מז אספה מא ואחזו -

קיר אש. 5 אס ה מו ואטדו -

כדורי קסם.

אאס ה תע ואמ - קליע קסם.

שוונם א[א סח אס מו

]אטז -

שעג טאו ואחדו

| הקט בו שלך.

6 אגא ואמ - 7 ימל

| - האגוא זאמו

שמת ההגנה שלך.

מחמס ג אגוא ואחדו

(מגיית ההגנה שלך.

קפס האגוא |ואמדו

5 קוק כו

| הי מז ב ר| 3 ן - | / .₪ , ג . | 7 2 9 2 , " ו ל = / | ב ו 7 ( / | | ן | | |

- ממלא את אנרגיית ההתקפה שלך. =.]אזז מ/זפאתס האגזא ואמ - ממלא חצי מאנרגיית ההתקפה שלך. צמאאסצא 6 ם [קקטק ואחדו - מוסיף לך את. המפתח של הקניון. צמאסטסזס [קק ואמח - מוסיף לך את מפתח העננים. ).₪ 71קזק ]אמ -- מ ל

אסודסץ 271.5 ואטז1 - שיק 4 2 3 0 0 2 . - , . == = 1 . אנ < זללוזם )אמ ּ 5] . 0 ו ו ד .םח ל מא וט סטאויט 72 ו

= 4% קדו

- צריך לנסות .

0 פןי ינש

אאא וכ 5 ןקות | מוסיף לך את מפתח המבוך, ד ותקוס .1 - מוסיף לך את המפתח של קוו = וק - מוסיף לך את הסמל של הכוהנו דם. זווא לוזו ם,[קקנוק. הכוורת הופכת לתליון. [אמנ)2ט וז 5 ןקוק [ואמדו הכוורת הופכת לאבן טובה. ו כ יש וו הכוורת הופכת לחנית, [שו צר ה אזוא ו - עגלה.,

תאס ם .]וק ואמדז - מוסיף לך מחצב. ו ה - מישהו חיפש קונטיינר,

הי דרקון, יש לך אש?

מאת: מיכאל לוגסי

סדרת 0011557 11580055 (שלימים תיקרא סדרת 01.08% 08 0₪₪871) היא כנראה הסיבה העיקרית לציוני הבגרות הנמוכים שלי, ואולי הדבו היחיד שמסוגל לגרום לי לוותר על פעולות הכרחיות כמו שעות שינה וארוחות סדירות.

ההתמכרות שלי לסדרה המיוחדת הזו של חברת \/ 515₪, חלוצת הקווסטים הגרפיים, החלה רק מהפרק השלישי וגם אז, בשל סיבה מיוחדת במינה. כחובב קווסטים מושבע אני מחפש בכל פעם הרפתקאות חדשות ומשימות מאתגרות ובכל פעם שהגיע לידיי משחק שכזה, התחלתי מיד בהרצת תוכניות ההתקנה, העתקתי עשרות ומאות קבצים והכנתי את

עצמי להיות סגור ומסוגר בחדר למשך שבוע/ שבועיים.

אותו עניין חזר ובגדול, כשהונח על שולחני הכותר הזה שמהווה את הפרק החמישי/במספר - כמה ציפיתי לפגוש במשימה איכותית שכזו, במיוחד לאור ההנאה ששאבתי מגרסת ההדגמה בתחילת 99' ולאור העובדה שהסדרה הייתה אמורה להסתיים עוד בפרק הרביעי, שהוכרז כאחרון (כזכור, השחקנים המורעבים הצביעו ברגליים ובלחיצות עכבר משוגעות על כפתור ה- 51% בדואר האלקטרוני, כשהם מפנים אלפי מכתבים בתחנונים נוראים ל - \ 17 לא לקטוע את רגלי הגיבור בלי סיום ראוי).

:51 הפגישה מחדש את צוות הפיתוה המקורי ועטור הפרסים והחזירה את כל אחרוני הגרפיקאים והתכנתים, פקדה עליהם לקבל

וו וכ זה סכ וקכ [רשיוא ופרה אדו א 2 )1-6 וצרש

צון

| 3)43 ,

את מרבית הרעיונות שהועברו. באותם [131/-= >ים ולהיוועץ בשחקנים שמכירים את הכותר על בוריו, ברמה לא פחותה משל עובדי המחלקה,

מה מיוחד פה

מה כל בך מיוחד דווקא בסדרת הגיבור הזו? מספר דברים, אך מעל הכל העובדה שהדמות בסדרה אנושית לכל דבר. לא רק בצורתה החיצונית, אלה גם במחשבותיה והתנהגותה. לכן, תצטרכו להיות עם יד על הדופק ולא לשכוח לאפשר לגיבור (שהוא בעצם אתם עצמכם) לנוח במיוחד לאחר מאמץ, לאכול ולאגור מזון בכמות מספקת מכל אבות המזון ואפילו לנסות את מזלכם בפגישות עם בני המין השני.

העניין השני, שלוקח את הקווסט הזה הרחק מעבר לקודמיו היא האפשרות לווסת את תכונות הגיבור ונתוניו האישיים בהתאם לדרך שבה אתם מעוניינים לשחק - לדמות יש מספר תכונות אישיות בקטגוריות קבועות כמו אינטליגנציה, כוח, תבונה, מהירות וכושר גופני, וסדרה של נתונים מיוחדים בשחייה, גניבה, התחמקות, קסמים וריפוי. השחקנים הרשעים שבינינו יבחרו דווקא להעשיר את

המשך בעמוד 18 --%=

סחרור בזמן אמיתי

0 בפתח ועליך מוטלת המשימה לבנות מחדש את

צפון אמריקה ולהשיג את הטכנולוגיות האבודות. גלה את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר.

הכל פתוח ועומד לרשותך. משחק אקשן אסטרטגי המשלב ו וגרפיקה מהמאה ה-21.

וותר אקשן, יותר ארטילריה, יותר טכנולגיה.

להעיג ברעותוח השי'ווק, חנו'וח המחשבים, הצעצוע'ם והטברים להזמנוח החקשרו-ם1-512%04ח

4% חרי 8 8 הח

||.60.ולזהּ-60ח .אאא

שכלם בטכניקות פריצה וכיוס להשגת חפץ כלשהו, בעוד שתמימים וחכמים יעדיפו להוסיף לגיבור כריזמה מהפנטת לשכנוע.

חידוש נוסף ולא פחות חשוב נעוץ עדיין בקטעי הלחימה המופיעים לעתים קרובות - פרקי תקיפה קצרים מתוכננים או בלתי צפויים שינחתו עליכם ויפגישו אתכם עם מספר לא מבוטל של מפלצות וחיות טורפות, כאשר השליטה כאן פשוטה וכוללת שפע כלי נשק שאפשר להשיג ולקנות, אפשרות שהיא גם מהנה ביותר.

גיבורינו הוא מועמד רציני לתפקיד הנכסף של | מלך סילמריה, שאגב הספיק להירצח על הסיפור 4% | ידי מתנקש אלמוני.

בניגוד למצופה, העלילה בפרק = -1, החמישי והאחרון היא לא כל כך מסובכת - הוא אפילו ברורה ובנאלית מדיי. ממלכת סילמריה, השוכנת במימי האטלנטיס, ‏ - - הותקפה על ידי דרקון אדום - 242% \ יורק- אש וקבוצה של לוחמים | 1% הצליחה | להרגיעו ולהכניסו - ! לתרדמת עד שחבורה עמוסה של קוסמים ומפלצות התחילה שוב את הטבח וההרס במקום. החבורה האכזרית הזו מאיימת לא רק לחסל את הממלכה עד האבן האחרונה, אלא גם לשחרר את הדרקון משנת החורף שלו ולהחזירו לפעילות שורפת.

אבל אולי, בפעילויות מוח קדחתניות תוכלו להביא את הישועה מנעולים ותיבות, הם מסוגלים ולהציל את הממלכה ואת כל אלה 1 (2 לעזור לכם בדליית מידע שעדיין לא ניצלו (משחק מילים, אם / > מאנשים והענקת שוהד עדיין לא קלטתם). מעבר לכך, לשומרים, והם מגדילים את סיכבוייכם בקרבות ובמסלול למלוכה.

> | 7 מדורי הקווסט בכל אופן, עליכם ועל שאר המתמודדים לעבור את ה-ע[תפאת. ]וא חס פסדוא, - .7 סדרה של 7 מבחנים הנוגעים 0 לממלכה ובסיום כל אחד מהם, | נגלה עוד חלק בפאזל ונפתור עוד חידה כאשר בין משימה למשימה מתקיימים מספר קווסטים משניים, חלקם סתם כך, בשביל הכיף שבהשלמת פקודות, חלקם למטרות רווח כלכליות ואחרים חשובים ביותר להשגת פריטים נחוצים. חפצים אלו, אגב, יכולים להועיל בפתיחת דלתות,

מנשק השליטה

מנשק השליטה פשוט, קצר וקולע, אך עם בעיה בסיסית אחת - סמן העפבר יעבור לפי דרישה, לאורך ולרוחב המסך. הוא ישתנה מכף יד (לפתיחה,.סגירה-ותפעול) לעין (למבט

ובהינה מדוקדקת) וכך תוכלו לקבָל פרטים. חשובים על הסביבה, על החפץ או על.

האדם אליו אתם מתכוונים. הבעיה היא

וי . 0 ה ] . : - ו 35 ,. : " ו [ | 4. " . . = \ : - 4 [ . - ור = א /- .2 . , = . . - 1 . = , - יר - . = " .. אוו 44 :

| =" " |

. ו . \

1 , ו

| וד | | \

[ ' ּ או == == ---- --- [ | \ "..

ש-5 61.08 08 1 יכול להיות די מתסכל היות ואין:שום שינוי בסמן העכבר כשהוא מצביע על נקודה חמה כמו בסדרת 5 5 ז), אין שום משוב או רפלקס מהדמות כשהיא חולפת ליד איזשהו אובייקט מעניין כמו ב-סטסאגפאגת [אואחם, פשוט שום כלום. אתם צריכים לאמץ את העיניים כדי למצוא משהו מועיל ואף לעבור פיקסל אחרי פיקסל בחיפוש מעייף אהר התפתחות כלשחי,

איך אתה נראה

הגרפיקה ב- 25)() מדהימה ומשלבת נופי תלת ממד מאוירים וצבעוניים ואנימציה חלקה ואיכותית >-הכותר נראה הרבה יותר טוב מכל